Zapraszamy do wypełnienia ankiety w celu weryfikacji zakresu korzystania ze środowiska.

1/4


1. Czy prowadzona przez Państwa działalność powoduje powstawanie odpadów? info
Tak Nie
2. Czy na terenie przedsiębiorstwa eksploatowana jest instalacja do odzysku/recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów? info
Tak Nie
InterserohInterseroh
Live Chat Software