Odbierz swój kod rabatowy u konsultanta za pomocą Czata i korzystaj za darmo z aplikacji!

Wprowadź dane niezbędne do rejestracji

KOD RABATOWY
WPISZ SWÓJ KOD RABATOWY
DANE LOGOWANIA
POTWIERDZENIA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez INTERSEROH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kubickiego 17/27 w celach marketingowych tej firmy związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 - dalej Ustawa).
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem