Sprawozdania środowiskowe

Do sporządzania sprawozdań środowiskowych zobowiązana jest między innymi każda firma, która:
użytkuje samochody osobowe, ciężarowe,
maszyny rolnicze oraz inne pojazdy
i urządzenia z silnikami spalinowymi

użytkuje własne urządzenia grzewcze
spalające paliwa np. kotły grzewcze,
promienniki itp.

wprowadza ścieki do wód i ziemi
(wody opadowe i roztopowe)

wytwarza odpady
(inne niż komunalne)

produkuje, importuje lub
eksportuje opakowania

eksportuje produkty
w opakowaniach

Obowiązek złożenia sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego upływa z dniem 15 marca dla firm wytwarzających odpady inne niż komunalne (tj. sprawozdania odpadowe) 31 marca dla firm użytkujących pojazdy z silnikami spalinowymi oraz kotly grzewcze (tj. sprawozdania dot. korzystania z środowiska/emisyjne) oraz wytwarzajacych i wprowadzających na rynek opakowania oraz produkty w opakowaniowach (sprawozdannia opakowaniowe). Firma nie składająca sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w terminie zagrożona jest karą nawet do 15 tys. zł oraz zobowiązana jest do złożenia sprawozdań za ostatnie 5 lat. Nie ryzykuj i złóż sprawozdania w terminie!

Sporządzając sprawozdania z GreenBusiness zyskujesz:

Pewność

że Twoje sprawozdania będą
poprawnie sporządzone

Czas

wystarczy wprowadzić dane a aplikacja
sama oblicza i generuje sprawozdania

Spokój

w każdej chwili możesz skontaktować się
z naszym konsultantem na LiveChat

Sprawdź jakie sprawozdania Cię obowiazują