Sprawdź jakie sprawozdania Cie obowiązują!

Polskie prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek sporządzania sprawozdań środowiskowych. Odpowiedz na poniższe pytania, by się dowiedzieć jaką sprawozdawczością jesteś objęty (w razie jakichkolwiek wątpliwości skorzystaj z pomocy konsultanta przez Live Chat)
1. Proszę zaznaczyć, które z poniższych paliw zakupuje Państwa firma:

benzyna

olej napędowy

gaz płynny propan-butan

sprzężony gaz ziemny

bio-diesel

węgiel

koks

drewno

olej opałowy

gaz ziemny

nie zakupuje

2. Proszę zaznaczyć, jeśli poniższy punkt dotyczy Państwa firmy

firma wytwarza odpady inne niż komunalne (np. odpady produkcyjne, zużyty sprzęt elektroniczny, tonery z drukarek, papier biurowy i itp.)


3. Proszę zaznaczyć, pozycje, które Państwa dotyczą

jestem firmą produkującą opakowania (Opak-1)

jestem firmą importującą opakowania (Opak-2)

jestem firmą eksportująąa opakowania (Opak-3)

sprzedaje swoje produkty poza granicami kraju (Opak-3)