Dowiedz sie dla kogo przeznaczone są

Sprawozdania dot. opakowań

1. Jaka jest podstawa prawna?

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) – przepisy przejściowe.

2. Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3?

  • OPAK-1: producent opakowań (pustych opakowań).
  • OPAK-2: importer oraz wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań (pustych opakowań).
  • OPAK-3: eksporter pustych opakowań i produktów w opakowaniach oraz wewnątrzwspólnotowy dostawca pustych opakowań oraz produktów w opakowaniach.

3. Co podlega obowiązkom sprawozdawczym?

Obowiązkom sprawozdawczym podlegają:

  • Puste opakowania: masa wyprodukowanych, zaimportowanych lub wyeksportowanych opakowań z podziałem na grupy materiałowe (np. opakowania z papieru, opakowania z tworzyw sztucznych, itd.)
  • Produkty w opakowaniach: masa wyeksportowanych opakowań ( z podziałem na grupy materiałowe, np. opakowania z papieru, opakowania z tworzyw sztucznych, itd.), w których wyeksportowane zostały produkty.

4. Co to jest opakowanie?

Opakowanie to produkt służący do eksponowania, zabezpieczania, transportowania innych produktów (np. folia ochronna, palety, etykiety, itd.).

5. W jakim terminie należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie należy złożyć do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

6. Jakie są konsekwencje niezłożenia raportu w Urzędzie Marszałkowskim?

Za niezłożenie sprawozdania grozi kara w wysokości 500 zł. W przypadku nieterminowego złożenia sprawozdania grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości 2000 zł. Kara ta może być wymierzana wielokrotnie z zastrzeżeniem, iż łączna jej wysokość nie może przekroczyć 8 500 zł.

7. BARDZO WAŻNA INFORMACJA!
Wprowadzając produkty w opakowaniach na rynek masz obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych !

Cena sprawozdania

79,00 zł/rok

Kup teraz