Międzynarodowe
doradztwo w zakresie
opakowań

Nowe usługi dla firm z oddziałami w różnych krajach, eksporterów i importerów oraz dystrybutorów.

Działalność międzynarodowa - uwarunkowania

28 krajów członkowskich dostosowało swoje przepisy do unijnej „Dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych” wprowadzając dziesiątki aktów prawnych.

Orientacja w przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach jest trudna, a działanie niezgodne z prawem może spowodować nałożenie wysokich kar pieniężnych lub – w aż 5 krajach! - skutkować karą więzienia. Co więcej, prowadzenie firmy na obcym rynku bez znajomości regulacji prawnych naraża przedsiębiorców na ryzyko zepsucia wizerunku i reputacji firmy.

Aby uniknąć tych niebezpieczeństw, proponujemy usługi, które ułatwią Państwu działanie na rynkach europejskich.